Stan Smith, adidas promotion.

Stan Smith, adidas promotion.

stansmithadidaspromo